บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัดต่อยีนทำยุงให้สูญพันธุ์

https://www.newscientist.com/article/2180458-evolution-defying-dna-makes-mosquitoes-infertile-by-changing-their-sex/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1537890799

Advertisements
บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ผึ้งยนต์ช่วยผสมเกสร

ที่มา: http://www.digilyfe.co/2018/08/scientists-developing-robot-bees-to-pollinate-crops-as-bee-populations-decline

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

Cells at Work

Hataraku Saibou 2018

นิทานชีวิต 4.0

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

โหม่งบอลอันตราย

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แล้วยิ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้อวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่นศรีษะหรือหัวในการเล่น เช่น ฟุตบอล ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่การโหม่งบอลทุกวัน ๆ จะนำไปสู่การบาดเจ็บได้

Link: https://www.bbc.com/sport/football/41902953

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล(ไม่)ลึก

ที่มา https://news.nationalgeographic.com/2018/06/hydrothermal-vents-discovered-azores-science-environment/?cmpid=org=ngp::mc=social::src=facebook::cmp=editorial::add=fb20180522science-oceanvents::urid=&sf192375721=1

ปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล (hydrothermal vent) มักพบในที่ที่ลึกมาก แต่จากลิงก์นี้แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะพบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลที่ไม่ลึกมากก็ได้เช่นกัน