บทที่ 5 ความหลากหลาย

ทากทะเล

Advertisements
บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 5 ความหลากหลาย

เสือดำตัวสุดท้าย?

เป็นข่าวกำลังดังในขณะนี้ แต่เสือดำในข่าวจะเป็นเสือดำตัวสุดท้ายหรือไม่?

สรุปว่าเสือดำในข่าวคงไม่ใช่ตัวสุดท้าย เพราะแท้จริงแล้วมันคือเสือดาวที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้มีภาวะดำ (melanism) และทำให้เห็นมันเป็นสีดำแทนที่จะเป็นขนสีเหลืองแบบเสือดาว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 เซลล์

อุณหภูมิของไมโตคอนเดรีย

นักวิจัยใช้สารเรืองแสงที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับไมโตคอนเดรียในเซลล์ และพบว่าไมโตคอนเดรียปล่อยความร้อนออกมาจากการทำงานของมัน อุณหภูมินี้จะเปลี่ยนไปเมื่อเพิ่มหรือลดการทำงานของไมโตคอนเดรีย

WPBiology_200px

Link: http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003992