บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ตัวช่วยลดภาระเข่าในตำนาน

โฆษณา
บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

กว่าจะมาเป็นเลือดที่เรารู้จัก

การอุบัติขึ้นของเลือด เกิดขึ้นได้อย่างไร

วิดีโออธิบายที่มาที่ไปของเลือด และโปรตีนในเลือด ที่ทำให้เลือดมีสีที่แตกต่างกัน เช่น สีแดงเหมือนเลือดของคนเรา เป็นต้น

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช

หากไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช (weed) และหากไม่ต้องการใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอแล้วละก็ คงถึงเวลาที่ต้องพึงหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชชื่อ “Roomba” ตัวนี้

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

มลพิษทางอากาศ 2562

มลพิษทางอากาศเริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน โดยค่า Air Quality Index (AQI) มีค่าเกิน 100 ในหลากหลายพื้นที่ ด้วยสาเหตุหลายประการ

ข่าวปิดโรงเรียนเพราะมลพิษทางอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง