บทที่ 5 ความหลากหลาย

การปั้นโมเดลสัตว์โลกด้วยดินเยื่อกระดาษ

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้นักศึกษาใช้ดินญี่ปุ่นหรือดินเยื่อกระดาษทำโมเดลของสัตว์ในไฟลัมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาด้วย

scbi208_lab_minor_phyla_20170224-6

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์บูรณาการ

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ‘Integrative Genetics: From Discovery to Innovation ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

“พันธุศาสตร์บูรณาการ จากการค้นพบ สู่นวัตกรรม”

National Genetics Confere3nce 2017

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สแกนสมองหาผู้เสี่ยงติดยา

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication กล่าวถึงการสแกนสมองเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงในการติดยาหรือไม่ จากการพิจารณาสมองกับพฤติกรรมชอบลองของใหม่

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-39038545

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปัญญาประดิษฐ์กับแอพทินเดอร์

ทินเดอร์ (tinder) เป็นแอพพลิเคชันบนมือถือระบบแอนดรอยด์และ iOS ที่ช่วยเชื่อมต่อคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันผ่านเครื่อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) การใช้งานทินเดอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือการช่วยหาคู่เดท (date) ระหว่างคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่อยู่ในท้องที่ใกล้ ๆ กัน

ผู้พัฒนาทินเดอร์ สนใจที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับโปรแกรมของทินเดอร์ ในแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อให้สามารถจับคู่คนเข้าด้วยกัน ตรงกับปัจจัยต่าง ๆ ได้มากขึ้น หากสำเร็จ เวลาทินเดอร์แนะนำคนให้ จะพบว่าตรงความสนใจของเรามากขึ้น แทนที่จะเป็นแบบจับคู่เฉย ๆ แต่ไม่ผ่านการวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

พฤติกรรมการติดมือถือ

คนติดมือถือมากขึ้นเรื่อย ๆ และน่าจะมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการติดมือถือที่เกี่ยวกับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและการเข้าไปใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในเชิงเทคโนโลยี และการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยกระตุ้นให้การติดมือถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีคนใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเรือย ๆ

เราเข้าใจตัวเองหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด เราจึงเข้าไปใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ หากเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีมือถือ แต่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จะมีพฤติกรรติดเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเครื่อง PC แบบตั้งโต๊ะในแบบที่เหมือนกับการติดเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านมือถือหรือไม่

หากเข้าใจต้นเหตุว่า ทำไมเราถึงต้องใช้มือถือเข้าไปดูข้อมูลสังคมออนไลน์แล้ว เป็นไปได้ว่าเราจะหาวิธีเลิกติดมือถือในการเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้ หรือเลิกใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ (หากไม่มีประโยชน์ที่แท้จริงกับเรา)

ที่มา: http://www.bbc.com/capital/story/20170220-cant-unplug-heres-how-to-navigate-your-digital-anxiety

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

ที่มาที่ไปของแร่ธาตุในจักรวาล

แร่ธาตุต่าง ๆ ในจักรวาล เกิดขึ้นหลังปรากฎการณ์ Big Bang นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายและเข้าใจการเกิดและหายไปของแร่ธาตุในจักรวาลนี้ได้หลายชนิด แต่ก็มีอีกหลายชนิดที่สร้างความสงสัยให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เช่นลิเทียม (Lithium) ที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยกระบวนเดียวกันกับเหล่าธาตุอื่น ๆ แต่สิ่งที่เกิดกับลิเทียมอาจอธิบายได้ยากหากใช้ทฤษฎีแบบเดียวกับธาตุอื่น ๆ

ที่มา: http://www.bbc.com/earth/story/20170220-the-cosmic-explosions-that-made-the-universe

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

อายุขัยเฉลี่ย

การศึกษาเกี่ยวกับอายุขัยโดยมหาวิทยาลัย Imperial College London และองค์การอนามัยโลก พบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีใต้เกิน 90 ปี เป็นประเทศแรกของโลก ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยคนญี่ปุ่นกำลังลดลง และประเทศอื่น ๆ อาจแซงญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายก็ขยับขึ้นด้วยเช่นกันในภาพรวม

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-39040146

บทที่ 5 ความหลากหลาย

เทศกาลกินหนอนทะเล

ไปอินโดนีเซียกินหนอนทะเล (จากภาพแล้วน่าจะเป็นพวกแม่เพรียงในคลาสโพลีคีตา (polychaeta) ไฟลัมแอนีลิดา (Annelida)

Link: http://www.bbc.com/news/world-asia-39024956