บทที่ 8 นิเวศวิทยา

มลพิษทางอากาศ 2562

มลพิษทางอากาศเริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน โดยค่า Air Quality Index (AQI) มีค่าเกิน 100 ในหลากหลายพื้นที่ ด้วยสาเหตุหลายประการ

ข่าวปิดโรงเรียนเพราะมลพิษทางอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ชุดบันทึกการถูกแต๊ะอั๋ง

ชุดที่ทำให้รู้ว่าถูก “แต๊ะอั๋ง” ไปมากน้อยแค่ไหน

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัดต่อยีนทำยุงให้สูญพันธุ์

https://www.newscientist.com/article/2180458-evolution-defying-dna-makes-mosquitoes-infertile-by-changing-their-sex/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1537890799