บทที่ 3 พันธุศาสตร์

เสือลูกผสม

ข่าวเกี่ยวกับลูกเสือน้อยสามตัวที่สุขภาพแข็งแรงดี จากสวนสัตว์จากัวร์ในประเทศเม็กซิโก

ลูกเสือทั้งสามเกินจากพ่อเสือไซบีเรีย (Siberian tiger) และแม่เสือเบงกอล (Bengal tiger) ที่แม้จะเป็นเสือเหมือนกัน แต่ก็เป็นสปีชีส์ย่อย (subspecies) ที่ต่างกัน

ทั้งนี้เสือไซบีเรียนั้นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และเชื่อว่าเหลือเพียง 2,000 กว่าตัวในธรรมชาติ การหาแม่เสือไซบีเรียมาผสมพันธุ์กับพ่อเสือที่มียังเป็นเรื่องที่ทางสวนสัตว์ยังต้องพยามต่อไป

เสือลูกผสมทั้งสามตอนนี้อายุ 10 วันแล้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

แรดชวาสูญพันธุ์ไปจากป่าประเทศเวียดนาม

การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นหลายระดับ และสำหรับแรดชวานั้นได้มีรายงานที่แสดงว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศเวียดนามแล้ว (extinct in the wild; EW)

จากการศึกษาและอนุรักษ์แรดชวา (Java rhino) ในประเทศเวียดนาม มีรายงานการพบเห็นมันเพียงหนึ่งครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 2008

การศึกษาพันธุกรรมจากอึแรดที่พบระหว่างปีค.ศ. 2009-2010 แสดงว่ามูลทั้งหมดมาจากแรดตัวเดียวในป่า และในเวลาไม่นานก็มีพบศพของแรดในป่าดังกล่าวที่ถูกยิง และนอโดนตัดหายไปเรียบร้อย

แรดชวา (Java rhinoceros) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhinoceros sondaicus อยู่ในกลุ่มของสปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์ (critically endangered; CE) ที่อาจจะเหลือน้อยกว่า 50 ตัวบนโลก พวกมันมีน้ำหนักระหว่าง 900 ถึง 2,300 กิโลกรม สูงได้ถึง 1.7 เมตรและตัวยาวได้ถึง 4 เมตร แรดชวาตัวผู้มีนอ (horn) เดียวที่ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร พวกมันอาจมีอายุถึง 30-40 ปี ตัวเมียมีวัยเจริญพันธุ์ที่อายุ 5-7 ปีและให้ลูกครั้งละ 1 ตัวได้ทุก 3 ปี

Painted Vietnam Rhinoceros
Rhinoceros sondaicus annamiticus

แรดเวียดนามนี้เป็นสปีชีส์ย่อย (subspecies) ของแรดชวาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhinoceros sondaicus annamiticus มีญาติสปีชีส์ย่อยที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่าง R. sondaicus inermis ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในบังคลาเทศและพม่า ส่วนที่ยังเหลืออยู่คือ R. sondaicus sondaicus ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในหมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย พวกมันถูกปกป้องโดยทีมงานในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันยังไม่สูญพันธุ์ไปจากการล่าเช่นญาติของมัน

อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่ดี หากยังถูกล่า และแหล่งอาศัยเช่นป่าที่เกิดทดแทนอันอุดมไปด้วยใบไม้ให้พวกมันกิน มันเป็นสัตว์กินใบไม้ (browser) ไม่ใช่สัตว์กินหญ้า (grazer) แต่ป่าแบบนี้มักถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแทน

ที่มา: BBC News – Javan rhino ‘now extinct in Vietnam’.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

เต่าทะเลมีปัญหา

รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS ONE แสดงให้เห็นถึงเต่าทะเล 11 ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ทราบอยู่แล้วว่าชนิดใดที่น่าจะใกล้สูญพันธุ์บ้าง แต่ในงานวิจัยใหม่นี่นักวิทยาศาสตร์ติดตามเต่าพวกนี้จนทราบว่าการกระจายตัวของมันอยู่ที่ไหน ตรงไหนเป็นที่ที่มันใช่วางไข่

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อการบริหารจัดการเพื่ออนุกรักษ์เต่าทะเลเหล่านี้ไว้

ที่มา: BBC Nature – In pictures: Turtles in trouble.

อ่านเพิ่มเติม: Plos One: Global conservation priorities for marine turtles

บทที่ 5 ความหลากหลาย

ทามารินหลากสี

BBC Nature – Pied tamarin videos, news and facts. ทามารินหลากสี (pied tamarin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Saguinus bicolor เป็นลิงโลกใหม่ที่มีทักษะในการดูแลลูกๆอย่างไม่น่าเชื่อ สมาชิกในฝูงช่วยกันดูแลเหล่าลิงน้อยและตัวผู้ในฝูงมีบทบาทมากเหมือนกันในการดูแลลูกๆ มีตัวเมียที่เด่นที่สุดในฝูงที่จะผสมพันธุ์เพราะมันมีฟีโรโมนที่ทำให้ตัวเมียตัวอื่นไม่มีการตกไข่ พวกมันมักมีลูกแฝด ที่เกิดมามีขนมาพร้อมสรรพแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ แม้แต่จะยึดจับกับมามารินตัวเต็มวัย ทำให้พวกมันต้องเกาะอยู่บนหลังเป็นเวลานานก่อนที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ พวกมันอยู่อาศัยได้แต่เพียงพื้นที่เล็กของป่าในบราซิลรอบเมือง Manaus

ภายใต้การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ประชากรของพวกมันกำลังลดลง และใกล้สูญพันธุ์

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

บ้านลับของเต่ากระ

BBC Nature – ‘Hidden’ hawksbill turtles found. งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Biology Letters กล่าวถึงความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเต่าทะเลทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกว่าพวกเขาประสบปัญหาในการจะจับเต่ากระ (hawkbill turtle; Eretmochelys imbricata) ที่ใกล้สูญพันธุ์ (endanger) มาติดเครื่องติดตามผ่านดาวเทียม (satellite tracking) แม้ว่าจะใช้ทั้งคนปกติ และพวกลับลอบเก็บไข่เต่ามาช่วยแล้วก็ตาม จนกระทั่งพวกเขาไปเจอบ้านลับของพวกมัน

ผู้วิจัยพบว่าเต่ากระไปอาศัยอยู่ในป่าชายเลน (mangrove) ที่ซึ่งปกติไม่ใช่ที่ที่จะพบเต่ากระ และพอมันไปอยู่ในป่าชายเลนก็ยิ่งทำให้พบเจอยากขึ้นไปใหญ่ พวกเขาสัณนิษฐานว่านี่เป็นการปรับตัว (adaptation) ของเต่ากระในพื้นที่ที่แหล่งอาศัยปกติ ซึ่งก็คือแนวปะการัง (coral reef) นั้นหายากก็เป็นได้

หลังจากติดเครื่องติดตามตัวให้เต่ากระได้ นักวิทยาศาสตร์จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการอนุรักษ์พวกมันต่อไป และการค้นพบบ้านลับของเต่ากระนี้ช่วยให้เราเห็นความสำคัญของป่าชายเลนมากขึ้นอีกด้วย

บทที่ 5 ความหลากหลาย

คางคกสายรุ้งยังไม่ตาย

BBC Nature – Lost rainbow toad is rediscovered. ท่ามกลางป่าดงพงพีของเกาะบอร์เนียว ทีมของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพบกับคางคกสายรุ้ง (rainbow toad) สุดแสนบรรเจิดในที่สุด

คางคกสายรุ้งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ansonia latidisca ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมันอีกเลยมากว่า 90 ปีแล้ว ภาพถ่ายที่ได้ในการค้นพบอีกครั้งนี้จึงเป็นภาพแรก หลังจากที่ต้องดูภาพจากการสเก็ตอย่างเดียว

ใครที่ไม่เคยคิดชอบเจ้าพวกนี้เลย คงต้องขอร้องให้คลิ๊กไปดูภาพเจ้าคางคกสายรุ้งนี่ดูสักครั้ง แล้วอาจจะนึกอยากปกปักสิ่งมีชีวิตน่าพิศวงเหล่านี้มากขึ้นอีกก็ได้