บทที่ 5 ความหลากหลาย

รวมแชร์มาจากเฟซบุ๊ค

โฆษณา
บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

บอกบุคลิกภาพจากการกดไลค์

Facebook ‘likes’ predict personality http://www.bbc.co.uk/news/technology-21699305