บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ม้าน้ำออกลูก

วีดิโอม้าน้ำออกลูก (ตัวผู้ที่อุ้มท้องไข่ไว้แทนตัวเมีย)

Advertisements