บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

หมู่เลือดกับการถ่ายเลือด

เลือดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต และบ่อยครั้งที่เรามักประสบอุบัติเหตุจนเสียเลือดปริมาณมาก แต่เลือดในคนแต่ละคนอาจไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังต้องการเลือด คลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับใช้ทำความเข้าใจเรื่องหมู่เลือดและการถ่ายเลือดระหว่างกัน รวมถึงช่วยให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดอีกด้วย

Advertisements