บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สแกนสมอง

Brain_of_Human_200px_20111031_01

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สแกนสมองหาผู้เสี่ยงติดยา

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication กล่าวถึงการสแกนสมองเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงในการติดยาหรือไม่ จากการพิจารณาสมองกับพฤติกรรมชอบลองของใหม่

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-39038545

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง