บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ฟังเสียงรังวัดสุขภาพผึ้ง

นักวิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์ที่ผันชีวิตมาเป็นคนเลี้ยงผึ้งประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับฟังเสียงในรังผึ้ง ซึ่งเกิดจากการสั่นท้องและปีกของผึ้งขณะทำกิจกรรมต่างๆในรัง ก่อนส่งสัญญาณมาสู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการวิเคราะห์

เสียงจากรังผึ้งอาจใช้บอกสุขภาพของรังผึ้งได้ด้วย หากเราทราบว่าเสียงแต่ละแบบหมายถึงอะไร เราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้เร็วขึ้น และดีกว่าต้องเข้าไปรบกวนผึ้งทุกครั้งที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้ผึ้งเครียดและอาจลดการผลิตน้ำผึ้ง

นักวิทยาศาสตร์อาจใช้ข้อมูลที่ได้จากรังในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสุขภาพของรัง เช่นเมื่อถูกรบกวนด้วยปรสิตเช่นไรวาร์โร (varroa) จะเป็นอย่างไร

นอกจากจะเข้าใจเรื่องของผึ้งมากขึ้นจากการสื่อสารด้วยเสียง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลแล้ว จะได้ช่วยเรื่องการอนุรักษ์ผึ้งที่เป็นผู้ถ่ายเรณูที่สำคัญต่อระบบนิเวศด้วย

ที่มา: BBC News – Bee hive hums recorded to monitor insects’ health.

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ปัญหาจากการดื่มเหล้า

แฮลกอฮอล์ (alcohol) ที่นักดื่มบริโภคเข้าไปส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

  • ปัญหาต่อระบบย่อยอาหาร
  • หน้าบวม
  • การสะสมของไขมันใต้ผิวหนัง (cellulite)
  • นอนหลับไม่สนิท
  • เสียความจำระยะสั้น
  • ลดการเจริญพันธุ์

ปัญหาสุขภาพที่เป็นไปได้ของคนดื่มเหล้าสามแก้วต่อวัน

  • มะเร็งของช่องปาก คอหอย ทางเดินอาหาร กล่องเสียง เต้านม ลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง
  • ตับแข็ง (liver cirrhosis)
  • ความดันโลหิตสูง (hypertension)
  • ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

งานวิจัยอื่นๆ

หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องควรระมัดระวังในการออกคำเตือนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับระดับปริมาณการดื่มที่ปลอดภัย (safe limit) เพราะผู้ดื่มจะเข้าใจผิดได้ว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วไม่มีอันตราย

เราควรทราบว่าการดื่มมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ที่มา: BBC News – What damage does alcohol do to our bodies?.