บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สแกนสมองหาผู้เสี่ยงติดยา

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication กล่าวถึงการสแกนสมองเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงในการติดยาหรือไม่ จากการพิจารณาสมองกับพฤติกรรมชอบลองของใหม่

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-39038545

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ฉลาดล้ำ สมองจิ๋ว

ผลการศึกษาความสามารถของสัตว์ที่มีสมองขนาดเล็ก ๆ แต่สามารถทำสิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่ง

Link: How insects like bumblebees do so much with tiny brains.

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

สมองสามมิติดิจิตัล

Brain_of_Human_200px_20111031_01นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าผลของการนำสมองคนอายุ 65 ปีที่เสียชีวิตไปแล้วมาตัดเป็นแผ่นที่บางเพียงครึ่งหนึ่งของความหนาเส้นผม จากตัวอย่างหนึ่งสมอง กลายเป็นแผ่นบางๆ 7,500 แผ่นที่ถูกย้อมสีและสแกนด้วยความละเอียดที่สูงมาก ก่อนที่จะนำภาพทั้งหมดที่ได้มารวมกันในคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถดูภาพสมองได้ที่รายละเอียดสูงมากๆ เป็นสามมิติอีกด้วย ที่มา: Scientists create 3D digital brain http://www.bbc.co.uk/news/health-22977225

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความจำคืออะไร

Brain_of_Human_200px_20111031_01นักวิทยาศาสตร์พบว่าความจำที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นบริเวณต่างๆที่เซลล์ประสาทเชื่อมต่อกัน (synapse) ด้วยการสังเกตุการเกิดและการหายไปของการกระตุ้นตามบริเวณดังกล่าวในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงไว้ เมื่อเกิดความจำใหม่ขึ้น ที่มา: http://medicalxpress.com/news/2013-06-scientists-memories-brain.html

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

สมองของพวกฮอบบิต

นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีมนุษย์ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตรเมื่อเป็นหมื่นปีมาแล้วจึงตั้งชื่อว่าพวกฮอบบิต (Hobbit) โดยมีที่มาจากนิยายเรื่องดัง Lord of the Ring
นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้มันว่า Homo floresiensis แต่มันมาจากไหน ในงานวิจัยนี้ระบุว่ามันน่าจะเกิดจากการปรับตัวเกิดภาวะแคระเมื่ออยู่บนเกาะขนาดเล็ก (island dwafism) ของบรรพบุรุษมนุษย์อย่าง Homo erectus โดยมีทฤษฎีคู่แข่งที่บอกว่ามันอาจจะวิวัฒนาการมาจากเอปขนาดเล็กที่อพยพออกจากแอฟริกาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของมนุษย์
ที่มา:
Study backs ‘hobbit’ shrinking idea http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22166736