บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

ทดลองกับน้ำ

Advertisements
บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ชิมแพนซีชอบเล่นแก้ปัญหา

นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าชิมแพนซีชอบเล่นเกมส์แก้ปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องได้รางวัลเช่นของกินเป็นสิ่งตอบแทน Chimps ‘solve puzzles for fun’ http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-21573339