บทที่ 3 พันธุศาสตร์

วารสารพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์ 2555

ผมเพิ่งได้รับวารสารพันธุศาสตร์จากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันก่อน แต่เมื่อดูดีๆ ปรากฎว่าเป็นเล่มของปีที่แล้วทั้งคู่

image

แต่ก็น่าเอามาเปิดดูอยู่ดีครับ เล่มแรกเป็นของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน มีบทความวิชาการที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของมะเร็ง การมีขั้วของใบไม้ การย้ายนิวเคลียสในเส้นใยเห็ดและจำนวนแคลมป์ต่อการเกิดดอกเห็ด การศึกษาความเป็นหมันของเรณูในข้าวเมื่ออากาศร้อน การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในกระชายกระบี่ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและรูปร่างของหอยชนิด Donax spp. แห่งอ่าวไทย และเรื่องสุท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระ ในเล่มที่ 2 ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหาลำดับดีเอ็นเอแห่งอนาคต การดัดแปลงพันธุกรรมสาหร่ายขนาดเล็กให้สร้างน้ำมันมากขึ้น การถ่ายทอดลักษณะต้านการแตกของฝักงา การศึกษาเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีในหอยเจดีย์ การศึกษาไมโครแซทเทิลไลท์ในปลากระพงขาว การศึกษาอัลโลไซม์ในปลาช่อน การระบุเพศในนกแก้วบางสายพันธุ์ การศึกษาชนเผ่าจากดีเอ็นเอบ่งชี้

Advertisements
บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

วารสาร ScienceAsia ฉบับเดือนกันยายน 2555

วารสาร ScienceAsia วารสารวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับเดือนกันยายน 2555 มีให้อ่านออนไลน์แล้วครับ

ScienceAsia – Journal of The Science Society of Thailand.

เกี่ยวกับเรา

วารสาร Open Biology

Activity_MCamp2006_Misc - Copyแนะนำวารสาร Open Biology ซึ่งเป็นวารสารแบบ Open Access ของ Royal Society ที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยทางชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุล

ลิงก์: http://rsob.royalsocietypublishing.org/

เกี่ยวกับเรา

วารสาร Science Asia ฉบับที่ 37

วารสาร Science Asia เล่มล่าสุด เดือนกันยายน 2554 มีให้อ่านออนไลน์แล้ว มีงานวิจัยทางชีวภาพเป็นสิบเรื่อง ถ้ามีโอกาสจะแยกมาเขียนถึงในโอกาสต่อไปครับ

ลิงก์: ScienceAsia – Journal of The Science Society of Thailand.

เกี่ยวกับเรา

วารสาร Science Asia

ScienceAsia – Journal of The Science Society of Thailand. เป็นวารสารวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการในหลากหลายสาขา เราสามารถใช้งานเช่นอ่านบทความวิจัย (paper) ได้ฟรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ก็มีการตีพิมพ์เป็นเล่มด้วย ซึ่งก็หาอ่านได้ตามห้องสมุดครับ