บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความจำที่ยากจะลืมเลือน

Why good memories are less likely to fade http://www.bbc.co.uk/news/health-27193607

Advertisements
บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัวอย่างในตู้เก่า

มีการพบซากดึกดำบรรพ์เก่าของดาร์วินที่ถูกลืมในตู้เก็บของ สาเหตุเป็นเพราะโจเซฟ ฮุกเกอร์ นักพฤกษศาสตร์เพื่อนของดาร์วินที่เตรียมจัดการกับตัวอย่างเหล่านี้คงจะลืมหรือยุ่งเกินไป ช่วยก่อนจะออกไปเก็บตัวอย่างใหม่จากที่อื่น

ที่มา: BBC News – Lost Charles Darwin fossils rediscovered in cabinet.