บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

กล้วยไม้ลวงผึ้ง

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดในโลก “กล้วยไม้ลวงผึ้ง” (bee orchid) เช่นกล้วยไม้ในสกุล Ophrys มีความน่าทึ่งที่สมกับชื่อที่มันได้รับ โดยนอกจากรูปร่างหน้าตาของมันจะคล้ายกับผึ้งแล้วในสายตาของเรา กล้วยไม้ดังกล่าวเหล่านี้ยังมีวิธีอื่นที่จะเชื้อเชิญผึ้งหรือต่อแตนที่มันต้องการใช้งานเข้ามาหามันโดยเลียนกลิ่นของตัวเมียด้วยการปลดปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่เหมือนฟีโรโมนเพศเมียออกไปล่อเหล่าตัวผู้ให้เข้ามาผสมพันธุ์

แม้จะไม่มีแมลงตัวไหนประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ได้จริง แต่การลงทุนล่อลวงตัวผู้เข้ามาแบบนี้ช่วยให้กล้วยไม้ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์มากขึ้น เพราะเมื่อมันเข้ายังดอกไม้ด้วยความเข้าใจผิด พวกมันจะออกไปยังดอกอื่นๆด้วยระอองเรณูจากดอกที่มันเพิ่งหลงเข้าไป และทำให้เกิดการถ่ายเรณูที่ดอกอื่นต่อไปได้

ที่มา: http://www.bbc.co.uk/nature/life/Ophrys

กล้วยไม้ลวงผึ้ง