บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ม้าน้ำหายาก

เจ้าหน้าที่ขององค์กรสิ่งแวดล้อมในประเทศอังกฤษรายงานการค้นพบม้าน้ำหายากในแม่น้ำเทมส์ (Thames) ที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษ มีขนาด 15 ซม. ซึ่งน่าจะยังไม่โตเต็มที่ และหมายถึงการมีประชากรที่สืบพันธุ์ได้อยู่ในแม่น้ำด้วย

นักวิชาการจะสำรวจแม่น้ำอยู่เสมอเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาและใช้เป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา: BBC News – Rare seahorse found in the River Thames, London.