บทที่ 4 วิวัฒนาการ

Homo luzonensis

New Human Species Found in the Philippines

A new species of Homo from the late Pleistocene of the Philippines. Detroit et. al. Nature, 2019

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ฮ็อบบิตเป็นมนุษย์หรือไม่

URL: http://www.bbc.com/earth/story/20160217-ancient-hobbit-was-not-human 

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

วิเคราะห์ฟันโบรานบอกได้ว่าเคยกินอะไรกันมา

การศึกษาฟันโบราณของโฮมินินแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อ 3.5 ล้านปีก่อนเริ่มกินหญ้าและเนื้อสัตว์บางกันแล้ว ที่มา: Teeth unveil our ancestors’ diet http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22752937

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Climate ‘spurred human innovation’ http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22630912

การศึกษานวัตกรรมที่บรรพบุรุษมนุษย์ในอดีตสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป อาจมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้มนุษย์ในสมัยก่อนต่องคิดหาหนทางใหม่ๆที่จะช่วยให้มีชีวิตอดได้ดีขึ้น

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ประชากรไทย

Thailand_Population_20130311

จำนวนประชากรไทย ณ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 อยู่ที่ 64.5 ล้านคน ถ่ายภาพนี้จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

กำเนิดมนุษย์เอเซีย

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร PNAS รายงานถึงการศึกษาดีเอ็นเอที่สกัดจากซากดึกดำบรรพ์ (fossil) กระดูกต้นขาของมนุษย์โบราณอายุกว่า 40,000 ปี ที่พบในถ้ำนอกกรุงปักกิ่งในประเทศจีนว่ามีความสัมพันธ์กับคนจีนและคนในเอเซียในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าคนที่อพยพเข้ามาในเอเซียจนถึงเมื่อสี่หมื่นปีก่อนนั้นได้กลายเป็นคนจีนและคนเอเซียไป คนเอเซียไม่ได้มาจากคนที่อพยพเข้ามาหลังจากนั้นเป็นต้น เทคนิคในการศึกษาดีเอ็นเอจากซากดึกดำบรรพ์ในการศึกษานี้เป็นแบบที่สามารถทำได้แม้จะมีดีเอ็นเอของแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตอื่นในดินที่พบซากดึกดำบรรพ์ด้วยได้

ที่มา: Fossil human traces line to modern Asians