บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

กล้วยไม้ลวงผึ้ง

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดในโลก “กล้วยไม้ลวงผึ้ง” (bee orchid) เช่นกล้วยไม้ในสกุล Ophrys มีความน่าทึ่งที่สมกับชื่อที่มันได้รับ โดยนอกจากรูปร่างหน้าตาของมันจะคล้ายกับผึ้งแล้วในสายตาของเรา กล้วยไม้ดังกล่าวเหล่านี้ยังมีวิธีอื่นที่จะเชื้อเชิญผึ้งหรือต่อแตนที่มันต้องการใช้งานเข้ามาหามันโดยเลียนกลิ่นของตัวเมียด้วยการปลดปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่เหมือนฟีโรโมนเพศเมียออกไปล่อเหล่าตัวผู้ให้เข้ามาผสมพันธุ์

แม้จะไม่มีแมลงตัวไหนประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ได้จริง แต่การลงทุนล่อลวงตัวผู้เข้ามาแบบนี้ช่วยให้กล้วยไม้ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์มากขึ้น เพราะเมื่อมันเข้ายังดอกไม้ด้วยความเข้าใจผิด พวกมันจะออกไปยังดอกอื่นๆด้วยระอองเรณูจากดอกที่มันเพิ่งหลงเข้าไป และทำให้เกิดการถ่ายเรณูที่ดอกอื่นต่อไปได้

ที่มา: http://www.bbc.co.uk/nature/life/Ophrys

กล้วยไม้ลวงผึ้ง
บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

แซลมอนรู้ว่าใครกินพวกมัน

ข่าวนี้รายงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Animal Behaviour ที่ศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงผู้ล่า (predator avoidance) ในปลาแซลมอน (salmon) ด้วยอุปกรณ์ที่มีทางแยกรูปตัววาย Y-maze chamber ที่ปลายด้านหนึ่งจะมีกลิ่นของนากที่กินปลาแซลมอนมา ส่วนอีกปลายด้านหนึ่งจะต่อไปยังแท็งค์ที่มีกลิ่นของนากที่ไม่ได้กินแซลมอน

หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง โดยดูว่าปลาแซลมอนใช้เวลานานแค่ไหนในแต่ละแท็งค์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าประมาณ 85% ของเวลาทั้งหมดนั้น แซลมอนจะเลี่ยงแท็งค์ที่มีกลิ่นของนากที่กินแซลมอน

ผู้วิจัยสรุปว่าแซลมอนสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ล่ากินพวกมันหรือเปล่า ไม่ใช่แต่เพียงการรับรู้ของผู้ล่าอย่างเดียว และยังเป็นงานที่แสดงให้เห็นว่าพวกมันรับรู้ผู้ล่าที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ หลังจากที่เราทราบว่ามันรับรู้ปลาที่เป็นผู้ล่าได้อยู่แล้ว

การที่มันรู้ว่าผู้ล่าของมันกินอะไรอาจเกิดจากสารเคมีที่แซลมอนปล่อยออกมาเวลาบาดเจ็บ ซึ่งเป็นฟีโรโมน (pheromone) แบบหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยแก่แซลมอนตัวอื่น (alarm signal)

BBC News – Salmon can ‘sniff out’ predators – Swansea uni research.