บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ผึ้งยนต์ช่วยผสมเกสร

ที่มา: http://www.digilyfe.co/2018/08/scientists-developing-robot-bees-to-pollinate-crops-as-bee-populations-decline

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

พืชสร้างคอนให้นกเกาะ

ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสาร Annals of Botany มีนักพฤกษศาสตร์รายงานการศึกษาลักษณะเฉพาะหนึ่งของพืชชนิด Babiana ringens ที่ดูเหมือนจะมีคอนให้นกเกาะกินน้ำหวาน และช่วยผสมเกสรมันให้ได้วยในตัว

ดอกไม้ของพืชชนิดนี้อยู่ติดพื้น และนกไม่ชอบอยู่บนพื้นเพื่อลงไปกินน้ำหวานเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการถูกล่า แต่หากมีคอนให้นกเกาะอยู่เหนือพื้น จะสามารถเพิ่มโอกาสที่นกจะมาเกาะและกินน้ำหวานและเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ของพืชชนิดนี้ได้ในตัว

จากการเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของนก พบว่านกเช่นนกกินปลี (sunbird) ใช้คอนดังกล่าวเพื่อกินน้ำหวานที่ดอกไม้นี้จริงๆ

ทีมนักวิจัยศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันผลการศึกษาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันนี้ในพื้นที่ต่างๆกัน พวกเขาพบว่าพืชชนิดนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีนก ไม่ได้มีคอนพิเศษนี้แต่อย่างใด ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายทางการคัดเลือก (relax selection) เพราะมันไม่จำเป็นต้องลงทุนในการสร้างคอนนี้หากไม่จำเป็น

แหล่งข่าว BBC Science: Plant has evolved a specialist bird perch.