บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปะการังคืนชีพ

https://embed.ted.com/talks/lang/en/kristen_marhaver_why_i_still_have_hope_for_coral_reefs

โฆษณา
บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ยากันแดดจากแนวปะการัง

BBC News – Coral could hold key to sunscreen pill. ข่าวนี้บอกว่านักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปะการังที่ต้องโดดแดดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะอยู่ในที่ที่น้ำตื้นและใส หากเราทราบว่าปะการังจัดการอย่างไรบ้างกับรังสียูวีที่มันได้รับในแต่ละวันก็คงช่วยให้เราเจอยาดีได้บ้างครับ