บทที่ 5 ความหลากหลาย

ข่าวชาวบ้านพบงูสีฟ้า

http://m.dailynews.co.th/thailand/189670

โฆษณา
บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หอยเชอรี่ในนาข้าว และนกปากห่าง

ในนาข้าวที่จังหวัดนครปฐมมีหอยเชอรี่อยู่กี่ตัวกัน? การสำรวจความหนาแน่นประชากรหอยเชอรี่ในผืนนาที่อำเภอคลองโยง และอำเภอสามพรานพบว่าประชากรของหอยเชอรี่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงตลอดระยะเวลาศึกษา

นักวิจัยไทยลงพื้นที่ศึกษาเจ้าหอยเชอรี่ Pomacea canaliculata เจ้าปัญหานี้แล้วพบว่าค่ามัธยฐานของจำนวนหอยเชอรี่ในพื้นที่ศึกษาหนึงอยู่ที่ประมาณ 55 ตัว ในขณะที่อีกทุ่งนาหนึ่งมีหอยเพียง 3 ตัวต่อ 20 ตารางเมตรเท่านั้นเอง ทำไมมันถึงต่างกันอย่างนี้?

การสำรวจนี้เกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ในท้องนาที่ยังมีเกษตรทำกรปลูกข้าวอยู่ตามฤดูกาลการทำนา การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ อาหาร สารเคมีในท้องนาเกิดขึ้นตามวิถีของมัน นอกจากนี้ยังมีผู้ล่า อย่างเช่นนกปากห่าง Anastomus oscitans (Asian openbill) ลงมากินหอยอีกด้วย

อ้างอิง

  • Sawangproh, W. and Poonswad, P. (2010), The population dynamics of Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) in relation to rice cultivation practice and seasons in Nakhon Pathom, Thailand. KKU Sci. J. 38(2): 228-238.