บทที่ 4 วิวัฒนาการ

การเลือกวัตถุดิบสร้างรังของนก

Birds choose best building materials http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-27040636

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ทำไมนกเพนกวินถึงบินไม่ได้

Flightless penguin puzzle ‘solved’ http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22601223
นัวิทยาศาสตร์วิเคราะห์พลังงานที่นกต้องใช้ในการบินด้วยปีกแบบต่างๆระหว่างพวกที่บินได้และไม่ยอมลงน้ำ พวกที่บินได้และลงน้ำได้ กับกลุ่มสุดท้ายทีินไม่ได้แล้ว ในกรณีของเพนกวิน ปีกของมันไม่เหมาะกับการบิน ปีกที่เหมาะกับการบินก็จะไม่เหมาะกับการว่ายน้ำ

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

นกบินชนกระจกตายมากน้อยแค่ไหน

เป็นการยากที่จะบอกตัวเลขให้ถูกต้อง แต่ในอดีตได้มีคนพยายามคำนวณตัวเลขออกมาให้ว่าน่าจะมีนกกว่าร้อยล้านตัวที่บินชนกระจกในแต่ละปี  ละหนึ่งในสามของจำนวนนี้นอาจเจ็บถึงขั้นตายได้ ใน US ก็เคยมีการคำนวณหาจำนวนนกที่อาจจะถูกแมวคาบไปกินมาแล้วเช่นกัน แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่มีใครบอกได้ว่าจริงๆแล้วนกตายด้วยเหตุนี้กันเท่าไหร่ แต่องค์กรอนุรักษ์นกคงไม่ถึงกับออกมาประกาศสงครามกับหน้าต่างบ้านเราตึกเรา
How many birds are killed by windows? http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22395664

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

วิวัฒนาการสู่ผู้ล่าของเหยี่ยวฟอลคอน

Falcons ‘rapidly evolved hunter skill’ http://www.bbc.co.uk/nature/21885659

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

นกป่าโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอนส่งออกนกจำนวนมากโดยบอกว่ามันเป็นนกที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่นกที่จับมาจากในป่าเพื่อนำมาขาย

แต่การสำรวจนั้นไม่พบแหล่งเพาะพันธุ์นกที่ไหนเลย จึงคาดว่าที่เห็นนกอยู่ในกรงก่อนนำไปขายนั้นก็น่าจะเป็นเพียงนกที่ถูกจับมาแล้วเอาไปใส่กรงเอาไว้ก่อน

บางประเทศได้ห้ามนำเข้านกจากโซโลมอนกันแล้ว แม้ว่าทางโซโลมอนจะบอกว่าเป็นนกเพาะขี้นมาก็ตาม เพราะไม่มั่นใจว่าเป็นการค้าของป่าโดยอ้างว่าเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่หรือไม่

ที่มา: BBC News – Solomon Islands ‘launders’ exotic birds.

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

กังหันลมปั่นนกสยองรึเปล่า

นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดูว่ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ทำกันเป็นฟาร์ม (wind farm) ฆ่านกที่ผิดผ่านไปผ่านมาเหมือนที่ชาวบ้านกลัวหรือไม่?

ผลการศึกษาพบว่าเรื่องที่ว่านกจะมาบินชนและถูกปั่นจนเละนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดกันไปเอง และดูจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่

ปัญหาจริงๆของเรื่องระหว่างกังหันลมกับนกอยู่ที่ผลกระทบจากการก่อสร้างมันในตอนแรกต่างหาก

นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบความหนาแน่นของนกหลายชนิดจากฟาร์มกังหันลมกว่า 18 แห่ง ซึ่งส่วนมากนั้นเรามีข้อมูลประชากรนกทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างและเปิดใช้งาน

ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าการก่อสร้างฟาร์มกังหันลมมีผลทำให้ความหลากหลายและประชากรของนกหายไป และไม่กลับมาอีกหลังจากเริ่มการใช้งานอีกด้วย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลกับนกบางชนิดมากกว่านกชนิดอื่นๆ เช่นนกอีก๋อย (นกชายเลนที่ปากยาวและโค้ง) ที่ประชาการลดลงมากในบริเวณที่มีฟาร์มกังหันลม แม้ว่าตัวฟาร์มจะไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่มีมันหากินโดยตรงด้วยซ้ำ

ลิงก์:

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 5 ความหลากหลาย

การระบาดของโรคไตรโคโมโนซิสในนก

ในประเทศที่มีคนรักนกจำนวนมากอย่างประเทศอังกฤษ การพบนกบางชนิดล้มหายตายจาก และหายไปจากสวนหลังบ้านเป็นสิ่งที่ไม่อยากเกิดขึ้น

รายงานในวารสาร Ecohealth แสดงให้เห็นว่าโรคระบาดในนกชื่อว่าโรคไตรโคโมโนซิส ซึ่งเกิดจากโพรโตซัวชนิด Trichomonas gallinae นั้นได้ทำให้ประชากรนกหลายชนิดลดลงแล้ว เช่นนกกรีนฟินช์ (greenfinch) และนกแชฟฟินช์ (chaffinch) ทั้งยังพบการระบาดไปในยุโรปแล้ว

โรคนี้ระบาดไปยุโรปได้อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์สัญนิษฐานว่าปรสิตอาจไปยังยุโรปโดยนกแชฟฟินช์ที่อพยพไปในฤดูผสมพันธุ์ของมัน และนำปรสิตไปแพร่ที่นู่น

การศึกษาเชิงโมเลกุลยืนยันว่าปรสิตที่พบในยุโรปเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในประเทศอังกฤษ สนับสนุนสมมติฐานการแพร่ระบาดดังกล่าว

อย่างไรก็ตามคงเป็นการยากที่จะรักษานกในธรรมชาติที่ติดโรคเหล่านี้ จึงมีโครงการเฝ้าระวัง และขอให้ชาวบ้านดูแลความสะอาดของที่ให้อาหารนกใสสวนของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ

BBC News – Deadly bird disease trichomonosis ‘spreads to Europe’.

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย

เรียนรู้การสร้างรังของนก

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ และพบว่าพฤติกรรมบางอย่างมีมาแต่กำเนิด (innate) พฤติกรรมบางอย่างได้มาจากการเรียนรู้ในภายหลัง (learned) และในขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่มีทั้งส่วนมีมาแต่กำเนิด และพัฒนาขึ้นได้จากการเรียนรู้ หนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมการสร้างรังของนก

ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Behavioural Processes นี้ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการสร้างรังของพวกนกกระจาบชนิด Ploceus velatus ในแอฟริกาที่ประเทศบอสวานา ที่หากพวกมันสร้างรังจากสัญชาตญาณที่มีมาแต่กำเนิดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พวกมันควรจะสร้างรังหน้าตาเหมือนกัน

นกแต่ละตัวยังสร้างหลายรังในหนึ่งปี ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสสังเกตและศึกษาความสามารถในการสร้างรังของนกมากยิ่งขึ้น

นกสร้างรังดีขึ้นจากประสบการณ์จริงหรือ?

นักวิทยาศาสตร์สัณนิษฐานว่าถ้านกสร้างรังดีขึ้นจากประสบการณ์ที่สร้างรังบ่อยๆ นกจะทำใบหญ้าที่เป็นวัสดุสำหรับสร้างรังหล่นน้อยลง (ชำนาญขึ้นก็ประหยัดพลังงานขึ้น)

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านกที่ผ่านการสร้างรังมาอย่างโชกโชนเสียเวลาในการสร้างลดลงเพราะชำนาญในการใช้หญ้าสร้างรังมากขึ้นและทำหล่นน้อยลงด้วย แสดงให้เห็นถึงบทบาทของประสบการณ์ในพฤติกรรมการสร้างรังของนกเหล่านี้

BBC News – New study says birds learn how to build nests.