บทที่ 5 ความหลากหลาย

ตั้งชื่อแมลง

From Beyonce to Electra: What inspires insect names? http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21712920

โฆษณา
บทที่ 5 ความหลากหลาย

ชื่อนั้นสำคัญไฉน

Most unknown species can be named http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21162197 บทความในวารสาร Science กล่าวว่าการตั้งชื่อให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีชื่อเพื่อที่จะได้มีคนสนใจอนุรักษ์มัน นอกจากนี้การตั้งชื่อให้กับสิ่งมีชีวิตนั้นน่าจะทำได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะมีการสำรวจพบว่าจำนวนนักอนุกรมวิธาน (taxonomist) เพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่า ซึ่งอาจจะแย้งกับความรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ตายแล้ว