บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย

ปลากระโดดได้

ปลาว่ายน้ำได้คงไม่แปลก แล้วปลากระโดดได้จะแปลกไหม? ปกติแล้วปลาจะกระโดดทำไมเพราะมันอยู่ในน้ำซึ่งไม่จำเป็นต้องกระโดด แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้อาจจะอยากรู้ว่าสัตว์เริ่มขึ้นมาอยู่บนบก แล้วมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างไรหากมันยังมีรูปร่างเหมือนปลาทั่วๆไปอยู่ …ถ้าเป็นปลาตีน (mud skipper) อาจใช้ครีบอกช่วยในการเคลื่อนที่

ในรายงานในวารสาร Journal of Experimental Zoology A แสดงการศึกษาว่าปลาสามารถกระโดดได้จากพื้นแข็ง และนักวิทยาศาสตร์พบว่าปลาที่นำมาศึกษาต่างก็กระโดดได้ทั้งนั้น ซึ่งในตอนแรกเราอาจจะคาดว่าคงมีปลาบางชนิดที่กระโดดหรือดีดตัวขึ้นจากพื้นได้ ในขณะที่บางตัวดีดตัวหรือกระโดดขึ้นจากพื้นไม่ได้

และถ้ามันกระโดดหรือดีดตัวขึ้นจากพื้นได้ กลไกที่ทำให้มันทำเช่นนั้นได้เป็นอย่างไร?

ด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพความเร็วสูงทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าปลาชนิด Gambusia affinis (mosquitofish) และ Danio rerio (zebrafish) ต่างก็ดีดตัวขึ้นจากพื้นด้วยการสะบัดหางในลักษณะเดียวกัน

ดังนั้นแทนที่การขึ้นมาอยู่บนบกแล้วยังเคลื่อนที่ได้อยู่จะเป็นการปรับตัวที่หายากหรือเกิดขึ้นเพียงในไม่กี่สปีชีส์ มันอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในปลาหลายชนิด แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการปรับตัวอื่นๆอีกหรือไม่ที่ช่วยให้มันอยู่บนบกได้ดีขึ้นต่อมา

ที่มา: BBC Nature – Leaping fish give evolution clue.

อ่านต่อเรื่อง Fish out of water: terrestrial jumping by fully aquatic fishes