บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ตรงจเลือดหาภาวะดาวน์

Down’s pregnancy blood test trialled http://www.bbc.co.uk/news/health-24755589

Advertisements
บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ดาวน์ซินโดรมกับภาวะพร่องโปรตีน

Down’s syndrome brain protein loss http://www.bbc.co.uk/news/health-21900954