บทที่ 5 ความหลากหลาย

หมู่บ้านหมาจิ้งจอก

Japan Fox Village

คลิปพาเที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกในประเทศญี่ปุ่น ค่าเข้าชม 1000 เยน (ประมาณ 279 บาท) Google Map: https://goo.gl/maps/nDoC4kSkTNeHeKov6

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

Cells at Work

Hataraku Saibou 2018

นิทานชีวิต 4.0

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

อายุขัยเฉลี่ย

การศึกษาเกี่ยวกับอายุขัยโดยมหาวิทยาลัย Imperial College London และองค์การอนามัยโลก พบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงเกาหลีใต้เกิน 90 ปี เป็นประเทศแรกของโลก ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยคนญี่ปุ่นกำลังลดลง และประเทศอื่น ๆ อาจแซงญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายก็ขยับขึ้นด้วยเช่นกันในภาพรวม

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-39040146

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ผลของกัมมันตรังสีต่อผีเสื้อ

The biological impacts of the Fukushima nuclear accident on the pale grass blue butterfly : Scientific Reports : Nature Publishing Group. นักวิทยาศาสตร์สำรวจผลของกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมืองฟูกูชิม่า และพบว่าผีเสื้อที่อยู่ในบริเวณที่มีกัมมันตรังสีสูงเกิดความผิดปกติขึ้นในหลายส่วนเช่นการมีปีกและดวงตาที่เล็กลง