เกี่ยวกับเรา

ลิงก์น่าสนใจ

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หนังสือเรียนชีววิทยา

หลักชีววิทยา

หนังสือตำราเรียนชีววิทยาสองเล่มข้างบนนี้แปลและเรียบเรียงจาก Essentials of Biology ที่เขียนโดยซิลเวีย เอส. เมเดอร์ (Sylvia S. Mader) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องในประเด็นที่สำคัญๆ เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1-2

เล่มแรกมีราคาหน้าปกที่ 329 บาท แต่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (ออนไลน์) ขายที่ 280 บาท เล่มที่สองมีราคาปกที่ 299 บาท แต่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (ออนไลน์) ขายที่ 254 บาท

แปลและเรียบเรียงโดย

 • อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร
 • ระพี บุญเปลื้อง
 • พหล โกสิยะจินดา
 • ณัฐพล อ่อนปาน (ผมเอง)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ศึกษาตัวหรือต้นอะไรดี

มานั่งดูโครงงานที่นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่ามีการศึกษาตัว หรือต้นอะไรกันบ้าง

สัตว์

 • หมีดำ (Asiatic black bear) Ursus thibetanus
 • ปลา Istiblennius dussumieri
 • นก
 • จิ้งหรีด Gryllus assimilis
 • มดแดง Solenopsis geminata
 • โลมาอิระวดี Orcaella brevirostris
 • โลมาหลังค่อม Sousa chinensis
 • เห็บแข็งชนิดต่างๆ
 • เห็บ Rhipicephalus sanguineus 
 • สุนัข
 • เสือ Panthera tigris
 • แมว Felis catus
 • ยุงลาย Aedes aegypti
 • ยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus

ฟังไจ

 • Saccharomyces cerevisiae

พืชและสาหร่าย

 • ต้นหมีเหม็น Listsea glutinosa (Lauraceae)
 • Desmos spp.
 • Oil palm Elaeis guineensis
 • Dunaliella salina
โพรตัวซัว
 • Blastocystis spp.
 • Plasmodium falciparum
แบคทีเรีย
 • แอโรบิกแบคทีเรีย
 • Cryptolepsis buchanani
 • Staphylococcus aureus
 • Ehrilichia canis
 • Rikettsia sp.
 • Bartonella sp.
 • Fransicella sp.
 • Hepatozoon sp.
 • E. coli
 • Clostridium difficile
 • Bifidobacterium
 • Agrobacterium
ไวรัส
 • Cytomegalovirus ในคน
 • ไวรัสไข้เลือดออก dengue
เซลล์
 • เซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
 • นิวโทรฟิล
สารเคมี
 • DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide)
 • แคดเมียม
 • สังกะสี

หัวข้อ

 • การจำแนกชนิด
 • การพยากรณ์โรค
 • การดื้อยา
 • การถ่ายเลือด
 • การสร้างวัคซีน
 • การงอกของสปอร์
 • การอพยพของเซลล์
 • การแพร่กระจายของเมล็ด
 • ปัจจัยทางกายภาพในการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต
 • ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิต
 • ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
 • ความหลากหลายทางพันธุกรรม
 • ปัจจัยทางกายภาพต่อพฤติกรรมของสัตว์
 • โครงสร้างและหน้าที่ของเส้นทางหาอาหาร
 • การชุกของโรค
 • การสร้างผนังเซลล์

พื้นที่ศึกษา

 • เขาใหญ่
 • อ่าวไทย
 • ทะเลอันดามัน
 • นนทบุรี
 • เขาแผงม้า
 • ภูเก็ต
 • พิษณุโลก

อ้างอิง:

บทที่ 2 เซลล์

เพลงเกี่ยวกับเซลล์

เป็นวิดีโอคลิปเพลงฝรั่ง เกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ในชื่อว่า The Cell Song โดย Glenn Wolkenfeld

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์” หรือ Bio-Geo Path ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่มา: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง:: มหาวิทยาลัยมหิดล — ปัญญาของแผ่นดิน —.

bio-geo_path_2016
MUSC Bio-Geo Path
เกี่ยวกับเรา

วารสาร Open Biology

Activity_MCamp2006_Misc - Copyแนะนำวารสาร Open Biology ซึ่งเป็นวารสารแบบ Open Access ของ Royal Society ที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยทางชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุล

ลิงก์: http://rsob.royalsocietypublishing.org/

เกี่ยวกับเรา

วันนี้เมื่อเดือนที่แล้วกับเรา

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เป็นวันแรกที่เริ่มทำบลอกนี้ขึ้นมาครับ หัวข้อที่โพสต์ในวันนั้นอยู่ในลิงก์นี้  2011 สิงหาคม 29 « My Biology. ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย อันดับแรกก็ต้องมีโพสต์อัตโนมัติที่ทาง WordPress มีให้ เช่น Hello World อะไรทำนองนี้

ถ้าไม่ลืมก็จะฉลองครบรอบสองเดือนในครั้งต่อไป 🙂

เกี่ยวกับเรา

จัดหมวดหมู่ใหม่

หมวดหมู่

ผมจัดหมวดหมู่ใหม่ให้กับบลอกทั้งหลายที่มีร้อยกว่าเรื่องในตอนนี้ โดยใช้ชื่อหมวดหมู่มาจากบทต่างๆในหนังสือชีววิทยา เช่นของ Campbell ซึ่งประกอบด้วย 8 บท ได้แก่

 1. สารเคมีแห่งชีวิต
 2. เซลล์
 3. พันธุศาสตร์
 4. วิวัฒนาการ
 5. ความหลากหลาย
 6. โครงสร้างและหน้าที่ในพืช
 7. โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์
 8. นิเวศวิทยา

และมีหมวดหมู่อื่นๆเช่นเกี่ยวกับเรา

จริงๆแล้วอยากให้แบ่งหมวดหมู่อื่นๆอีก แต่ตอนนี้เอาตามนี้ก่อนครับ