บทที่ 8 นิเวศวิทยา

กำแพงคอนกรีตในตำนาน

ชายฝั่งของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่สำคัญ และหลายวิธีที่ถูกนำไปใช้ในการชะลอความเสียหายได้ผลบ้างหรือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผล ตัวอย่างการรายงานจาก ThaiRath TV ด้านล่าง

ในหลายประเทศได้มีการสร้างกำแพงที่เรียกว่า Sea Wall ขึ้นมา แต่ก็พบว่ากำแพงดังกล่าวมักไม่สามารถทนต่อแรงกัดเซาะได้ แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษากำแพงที่ชาวโรมันทำขึ้นมา พบว่าอยู่ยั้งยืนยงมากกว่ากำแพงคอนกรีตของเราในปัจจุบัน

เมื่อศึกษาในเชิงลึก นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงองค์ประกอบว่ามีส่วนผสมของเถ้าภูเขาไฟ (volcanic ash) ที่มีแร่ธาตุที่เมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลกลับช่วยให้โครงสร้างโดยรวมแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีก

หากในอนาคต นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจส่วนประกอบ และคิดค้นสูตรผสมคอนกรีตโรมันในตำนานนี้ขึ้นมาได้ อาจช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย หรือที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements