บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความจำคืออะไร

Brain_of_Human_200px_20111031_01นักวิทยาศาสตร์พบว่าความจำที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับการกระตุ้นบริเวณต่างๆที่เซลล์ประสาทเชื่อมต่อกัน (synapse) ด้วยการสังเกตุการเกิดและการหายไปของการกระตุ้นตามบริเวณดังกล่าวในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงไว้ เมื่อเกิดความจำใหม่ขึ้น ที่มา: http://medicalxpress.com/news/2013-06-scientists-memories-brain.html

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความจำปลาทอง

Goldfish_Memory_2013

หลังจากนักศึกษานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาการมีเหตุผลของปลาทองในการแก้ปัญหา ก็มีอาจารย์ถามว่าปลาทองความจำสั้นจริงหรือไม่ ก็ได้ทราบจากนักศึกษาว่าหลังจากสอนมันไปแล้วมันสามารถจำหลายๆเรื่องอีกเป็นเวลานาน โดยอ้างถึงงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ที่อื่นได้เคยศึกษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้มันว่ายผ่านเขาวงกต และพบว่าหนึ่งเดือนผ่านไป พอเอามันมาทดลองใหม่ มันก็ยังจำทางได้อยู่ ในอีกการศึกษาหนึ่ง เป็นการสอนให้มันไปกดปุ่มเพื่อรับอาหาร ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปสามเดือนมันก็ยังจำได้ เมื่อนำมันกลับมาทดลองใหม่ หลังจากเอามันไปเลี้ยงที่อื่นก่อนเป็นเวลาสามเดือน เจ้าปลาทองก็ยังจำได้

คำกล่าวที่บอกว่ามันจำได้แค่ 7 วินาทีคงไม่จริงแล้ว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

การฝันช่วยเยี่ยวยาความบอบช้ำทางจิตใจ

Sleeping_200px_2011งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology แสดงให้เห็นว่าการฝันของคนเรา ช่วยให้สมองเราจัดการกับประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจได้

ในการทดลองนี้ นักวิทยาศาสตร์ให้อาสาสมัครดูภาพที่เหนี่ยวนำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจ

อาสาสมัครครึ่งหนึ่งจะได้นอน ก่อนที่จะนำไปสแกนสมองเพื่อดูการไหลเวียนของเลือด เพื่อที่จะได้ทราบว่าสมองส่วนไหนทำงานมากขึ้นเมื่อได้ดูภาพอีกรอบหนึ่ง แต่อาสาสมัครอีกครึ่งหนึ่งจะไม่ได้นอนก่อนที่จะดูภาพ

ผลการสแกนด้วยเครื่อง MRI แสดงให้เห็นว่าคนที่ได้นอนจะมีการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์น้อยลง แต่การทำงานส่วนเหตุผลมากขึ้น แต่กลุ่มที่ไม่ได้นอนจะมีการทำงานของสมองส่วนของอารมณ์มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าการนอนและฝัน จะเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมอง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการความจำของสมอง และเมื่อเราตื่นขึ้นมา เราจะรู้สึกว่าเราจะสามารถรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจเช่นนั้นได้ดีขึ้น

ที่มา: Dreaming ‘eases painful memories’

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความจำของมด

 

ในบทคัดย่อนี้กล่าวถึงความจำของมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมัน นักวิทยาศาสตร์ทดสอบมดว่าเลือกกลิ่นแบบไหน ระหว่างกลิ่นที่จะนำไปสู่รางวัล (reward) หรือจะเลือกกลิ่นที่ไม่มีรางวัลให้ (non-reward) ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ ว่ามดควรเลือกกลิ่นที่จะให้รางวัลเช่นอาหารแก่มัน แต่การที่มันจะเลือกแบบนั้นได้ มันต้องจำได้เสียก่อนว่ากลิ่นแบบไหนให้ผลลัพท์ในการเลือกเป็นอย่างไร

นักวิจัยทดลองในมดชนิด Componotus fellah โดยให้มันเลือกลิ่นสองแบบ โดยแบบหนึ่งมีน้ำเชื่อมเป็นรางวัล อีกกลิ่นหนึ่งเป็นควินิน (quinine) เป็นรางวัล (ที่มดคงไม่อยากได้)

คำถามก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่มดจะสร้างโปรตีนขึ้นมาเพื่อเป็นการบันทึกการเรียนรู้นี้ เมื่อให้มดกินยาไซโคลเฮกซิมีน (cycloheximine) ซึ่งยับยั้งการสร้างโปรตีน ปรากฎว่ามดไม่สามารถสร้างความจำแบบระยะยาวได้ (เกิน 72 ชั่วโมง) แต่ไม่กระทบความจำระยะกลางหรือสั้นในมด

งานวิจัยนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Experimental Biology แสดงให้เห็นว่ามดสร้างโปรตีนเพื่อที่จะเก็บความจำนั้นให้เป็นความจำระยะยาว

Long-term olfactory memories are stabilised via protein synthesis in Camponotus fellah ants.