บทที่ 5 ความหลากหลาย

ไดโนเสาร์กินเนื้อที่เปลี่ยนไปกินพืช

ไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่า slothful claw อยู่ในสกุล Nothronychus มีกรงเล็บยาวเป็นฟุต เป็นญาติกับไดโนเสาร์กินเนื้ออย่าง tyrannosaur และ allosaur แต่มันดันกินพืช

กรงเล็บที่มียาวเป็นฟุตนั้นคงจะใช้ในการเหนี่ยวกิ่งไม้หรือป้องกันตัวเองได้

มันเป็นชนิดแรกที่พบในอเมริกา ก่อนหน้านั้นมีญาติมันถูกพบมาก่อนแล้วที่เมืองจีนกับมองโกเลีย

ที่มา: BBC Nature – Nothronychus videos, news and facts.

อ่านเพิ่มเติม:

โฆษณา
บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

มนุษย์ไม่ใช่สัตว์กินพืช

ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ลวงโลก” หรือ pseudoscience ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล