บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

เอ็กซเรย์การบินของค้างคาว

นักวิทยาศาสตร์วางค้างคาวบนพื้นทำให้มันออกบิน เพราะมันไม่ชอบที่จะอยู่บนพื้นนานๆ เพราะความเสี่ยงที่จะถูกล่า ในขะเดียวกันนั้นนักวิทยาศาสตร์ใช้การเอ็กซเรย์ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของกระดูกใจร่างกายของค้างคาวกินผลไม่ขนาดเล็ก เมื่อวิเคราะห์ดูที่เส้นเอ็น กล้ามเยื้อ และกระดูกของมันแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามันใช้เส้นเอ็นที่มีความยืดหยุ่นในการเก็บพลังงานและปลดปล่อยพลังงานนั้นออกมาช่วยในการบิน ที่มา: X-rays reveal power of bat flight http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23187407

โฆษณา
บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

การบินอยู่กับที่ของผีเสื้อกลางคืน

นักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องถ่ายภาพความเร็วสูงในการศึกษาการบินอยู่กับที่ของผีเสื้อกลางคืน (moth) และพบว่าในระหว่างที่มันบินอยู่กับที่ ผีเสื้อกลางคืนจะใช้ส่วนท้องที่ขยับขึ้นลงสอดคล้องกับการทำงานของปีกเพื่อรักษาสมดุลของแรงที่เกิดขึ้นและรักษาตำแหน่งระหว่างลอยตัวไว้ให้อยู่ในที่เดิม
ที่มา:Moths’ hovering secrets revealed http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22130854

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

การบินแบบไร้เสียง

นักวิทยาศาสตร์เยอรมันรายงานการศึกษาเรื่องการบินแบบไร้เสียง (noiseless flight) ของนกแสก (barn owl) ในระหว่างการประชุมสมาคม Integrative and Comparative Biology ในอเมริกา

นกแสกต้องล่าเหยื่อในความมืด ดังนั้นการใช้สายตาในการล่าจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพนัก ดังนั้นพวกมันจึงล่าด้วยเสียง ว่ากันว่ามันสามารถล่าเหยื่อได้แม้เพียงได้ยินเสียงของเหยื่อในความมืดมิด

นกแสกจะล่าเหยื่อในความมืดได้ดีโดยเฉพาะในความเงียบสงัด ซึ่งหากการบินของมันทำให้เกิดเสียงที่ดังมาก ก็จะทำให้การได้ยินเหยื่อแย่ลงตามไปด้วย

ในความเป็นจริงแล้วนกแสกบินได้แบบไร้เสียง ซึ่งช่วยให้มันประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อในความมืด แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยว่าเสียงจากการกระพือปีกและการบินของมันหายไปไหน?

ด้วยการศึกษาโครงสร้างขนาดจิ๋วของปีกนกแสก ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบกลไกที่ทำให้มันบินแบบไร้เสียง โดยพบว่าที่ปลายขนปีกจะมีปลายขนที่ละเอียดมาก และเชื่อว่าช่วยลดการหมุนวนของอากาศที่เกิดขึ้นจากการบินและการกระพือปีกได้ ซึ่งการรบกวนอากาศนี้คือที่มาของเสียงในการบินนั่นเอง

นอกจากนี้ นกแสกยังมีขนที่ปุกปุยตามลำตัวมากกว่านกขนาดเดียวกัน ช่วยดูดซับเสียงในการบินได้มากกว่านกชนิดอื่นอีกด้วย

แล้วหูของนกแสกดีกว่าหูสุนัขอีกหรือไม่คงต้องติดตามชมกันต่อไป

ที่มา: BBC Nature – Barn owl wings adapted for silent flight.