เกี่ยวกับเรา

10 อันดับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

Advertisements
บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย

การเกิดสปีชีส์ใหม่ของนกฟินช์

Publication: Rapid hybrid speciation in Darwin’s finches

Link: http://science.sciencemag.org/content/early/2017/11/20/science.aao4593