บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ท่อลำเลียงปลาในตำนาน

Fish Canon
บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช

หากไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช (weed) และหากไม่ต้องการใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอแล้วละก็ คงถึงเวลาที่ต้องพึงหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชชื่อ “Roomba” ตัวนี้

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

มลพิษทางอากาศ 2562

มลพิษทางอากาศเริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน โดยค่า Air Quality Index (AQI) มีค่าเกิน 100 ในหลากหลายพื้นที่ ด้วยสาเหตุหลายประการ

ข่าวปิดโรงเรียนเพราะมลพิษทางอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ชุดบันทึกการถูกแต๊ะอั๋ง

ชุดที่ทำให้รู้ว่าถูก “แต๊ะอั๋ง” ไปมากน้อยแค่ไหน