บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล(ไม่)ลึก

ที่มา https://news.nationalgeographic.com/2018/06/hydrothermal-vents-discovered-azores-science-environment/?cmpid=org=ngp::mc=social::src=facebook::cmp=editorial::add=fb20180522science-oceanvents::urid=&sf192375721=1

ปล่องน้ำร้อนใต้ทะเล (hydrothermal vent) มักพบในที่ที่ลึกมาก แต่จากลิงก์นี้แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะพบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลที่ไม่ลึกมากก็ได้เช่นกัน

Advertisements