บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ใช้สเปิร์มลำเลียงยา..ก็ได้เหรอ

Advertisements
บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

รีดเลือดจาก…แมงดาทะเล

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

จากนาฬิกาชีวิตสู่รางวัลโนเบล

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์หรือสรีรวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2560 ได้แก่ผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต (biological clock) ได้แก่ Jeffrey Hall, Michael Rosbash และ Michael Young

sketch2117813(1)1912908056.png

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่างานวิจัยที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของสิ่งมีชีวิต มีประโยชน์และมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ของเรา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

แก้ไขยีนในเอ็มบริโอ

โลกอนาคตแห่งการรักษาโรค อาจเริ่มต้นที่เอ็มบริโอ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทดลองแก้ไขยีนที่มีปัญหาได้ แต่ในตอนนี้ยังไม่ได้นำเอ็มบริโอนั้นไปถ่ายฝากเพื่อให้เติบโตแต่อย่างใด

ที่มา http://www.bbc.com/news/health-41386849

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ความหิวไม่เคยปราณีใคร

เวลาที่หิว แล้วคิดว่าอยากกินอะไร แล้วก็ไม่หาทางกินตามที่อยากกินนั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าอะไรที่ทำให้เราอยากกินของบางสิ่งบางอย่างมากกว่าปกติ และบ่อยครั้งที่เมื่อไปถึงที่ขายของนั้น การได้กินของที่คิดไว้กับ เลือกไปซื้ออย่างอื่นกลับเป็นเรื่องปกติ เช่น เปลี่ยนใจเมื่อไปเจอคิวยาว เลยไม่กินของที่อยากกินแล้ว

Food_20170913

อ่านต่อ: http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2002838