บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

โหม่งบอลอันตราย

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แล้วยิ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้อวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่นศรีษะหรือหัวในการเล่น เช่น ฟุตบอล ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่การโหม่งบอลทุกวัน ๆ จะนำไปสู่การบาดเจ็บได้

Link: https://www.bbc.com/sport/football/41902953

Advertisements
บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ชีวิตลูกปลาไหล

ลูกปลาไหลตัวใส

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ฝังเข็มด้วยผึ้ง

อาจตายได้เพราะแพ้พิษของเหล็กไน

ที่มา https://www.livescience.com/62063-bee-acupuncture-death.html?utm_source=notification

บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

การงับเซลล์ของนิวโทรฟิล

นักวิทยาศาสตร์รายงานในวารสาร PLoS Biology ถึงการทำงานของนิวโทรฟิล (neutrophil) ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรา ที่ใช้วิธีงับ (trogocytosis) ในการจัดการกับโพรตัวซัว Trichomonas vaginalis ได้

ที่มา: http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003885