บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

Beluga and Narwhal

Advertisements
บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ชีวิตลูกปลาไหล

ลูกปลาไหลตัวใส

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 5 ความหลากหลาย

เสือดำตัวสุดท้าย?

เป็นข่าวกำลังดังในขณะนี้ แต่เสือดำในข่าวจะเป็นเสือดำตัวสุดท้ายหรือไม่?

สรุปว่าเสือดำในข่าวคงไม่ใช่ตัวสุดท้าย เพราะแท้จริงแล้วมันคือเสือดาวที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้มีภาวะดำ (melanism) และทำให้เห็นมันเป็นสีดำแทนที่จะเป็นขนสีเหลืองแบบเสือดาว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง