บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

COVID-19

ข้อมูลจาก Infographic น่าสนใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคครั้งใหญ่ในอดีตถึงปัจจุบัน

Link: https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/?fbclid=IwAR20Vw8K04NhU7grflHCOWNzvyI_nKlX94YhOg4jK5Q3SU2SCIVjG-zXhMA

บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

หิมะสีเลือด (watermelon snow)

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ในหิมะหรือน้ำแข็งมีสาหร่ายสีเขียวที่ดันสร้างรงควัตถุสีแดงเติบโตอยู่ได้เป็นจำนวนมาก ชนิด Chlamydomonas nivalis อยู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สาหร่ายหิมะ (Snow Algae)

แน่นอนว่าเอามาสกัดขายเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ได้ด้วย

บทที่ 5 ความหลากหลาย

หมู่บ้านหมาจิ้งจอก

Japan Fox Village

คลิปพาเที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกในประเทศญี่ปุ่น ค่าเข้าชม 1000 เยน (ประมาณ 279 บาท) Google Map: https://goo.gl/maps/nDoC4kSkTNeHeKov6