บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ถ่ายรูปโป๊…ของอาหาร

http://www.bbc.com/capital/story/20181005-the-serious-business-of-foodporn

Advertisements
บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัดต่อยีนทำยุงให้สูญพันธุ์

https://www.newscientist.com/article/2180458-evolution-defying-dna-makes-mosquitoes-infertile-by-changing-their-sex/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1537890799

บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย

การเกิดสปีชีส์ใหม่ของนกฟินช์

Publication: Rapid hybrid speciation in Darwin’s finches

Link: http://science.sciencemag.org/content/early/2017/11/20/science.aao4593