บทที่ 4 วิวัฒนาการ

เล่าเรื่องการค้นพบ Homo naledi

การเล่าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบหนึ่งในญาติของมนุษย์ปัจจุบันของพวกเราชนิด Homo naledi โดย John S. Mead เผยแพร่ทาง YouTube เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Links

บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

กว่าจะมาเป็นเลือดที่เรารู้จัก

การอุบัติขึ้นของเลือด เกิดขึ้นได้อย่างไร

วิดีโออธิบายที่มาที่ไปของเลือด และโปรตีนในเลือด ที่ทำให้เลือดมีสีที่แตกต่างกัน เช่น สีแดงเหมือนเลือดของคนเรา เป็นต้น

บทที่ 3 พันธุศาสตร์, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

ตัดต่อยีนทำยุงให้สูญพันธุ์

https://www.newscientist.com/article/2180458-evolution-defying-dna-makes-mosquitoes-infertile-by-changing-their-sex/?utm_medium=SOC&utm_source=Facebook#Echobox=1537890799