บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

เครื่องจักรชั่วนิรันดร์

มีไหม เครื่องจักรที่ทำงานเองได้ตลอดไป

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต

ที่มาที่ไปของแร่ธาตุในจักรวาล

แร่ธาตุต่าง ๆ ในจักรวาล เกิดขึ้นหลังปรากฎการณ์ Big Bang นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายและเข้าใจการเกิดและหายไปของแร่ธาตุในจักรวาลนี้ได้หลายชนิด แต่ก็มีอีกหลายชนิดที่สร้างความสงสัยให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เช่นลิเทียม (Lithium) ที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยกระบวนเดียวกันกับเหล่าธาตุอื่น ๆ แต่สิ่งที่เกิดกับลิเทียมอาจอธิบายได้ยากหากใช้ทฤษฎีแบบเดียวกับธาตุอื่น ๆ

ที่มา: http://www.bbc.com/earth/story/20170220-the-cosmic-explosions-that-made-the-universe

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

การขยายตัวของจักรวาล

Link: http://www.bbc.com/earth/story/20170210-how-the-universe-can-expand-if-there-is-no-extra-space

บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 4 วิวัฒนาการ

สัตว์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน

นักวิทยาศาสตร์พบสัตว์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มา: http://www.bbc.com/earth/story/20170125-there-is-one-animal-that-seems-to-survive-without-oxygen