บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

จากนาฬิกาชีวิตสู่รางวัลโนเบล

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์หรือสรีรวิทยา ประจำปีพ.ศ. 2560 ได้แก่ผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต (biological clock) ได้แก่ Jeffrey Hall, Michael Rosbash และ Michael Young

sketch2117813(1)1912908056.png

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่างานวิจัยที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของสิ่งมีชีวิต มีประโยชน์และมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ของเรา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements