บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

เครื่องจักรชั่วนิรันดร์

มีไหม เครื่องจักรที่ทำงานเองได้ตลอดไป

Advertisements
บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ไวโอลินกับโลมา

เล่นไวโอลินนอกตู้โลมา