บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ราผู้ทำลายและผู้สร้าง

ป่าที่อาจผนาแน่นเกินไปด้วยไม้พรรณเดียวอาจตกเป็นเป้าของราที่ทำลายมัน เปิดทางให้พืชอื่นโตขึ้นทดแทน นำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าฝนเขตรีอน

ที่มา: Plant killer boost for rainforests http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25827837

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s