บทที่ 1 สารเคมีแห่งชีวิต, บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ในพืช

คณิตศาสตร์ในพืช

Division_Plant_2013การศึกษาเรื่องการใช้แป้งที่สะสมไว้ในเวลากลางคืนของพืชด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพืชคงมีการคำนวณเกิดขึ้น โดยใช้สารเคมีแทนตัวเลข โดยเมื่อถึงเากลางคืน พืชต้องหาทางเฉลี่ยแป้งที่สุสมไว้ให้พอกับเาก่อนจะสังเคราะห์แสงได้ใหม่ในตอนเช้า นักวิจัยเชื่อว่าตัวแปรจำนวนแป้งที่มีอยู่ (s) ที่พืชสามารถวัดได้ถูกหารด้วยเวลา (t) ที่พืชทราบได้ว่ากลางคืนน่าจะยาวนานเท่าใดจากโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพของมัน ที่มน: Plants ‘do maths’, scientists say http://www.bbc.co.uk/news/health-22991838 นอกจากพืชแล้วสัตว์ก็คงมีวิธีคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตัวมันได้เช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s