บทที่ 8 นิเวศวิทยา

ปูก้ามดาบกับพื้นที่เฉอะแฉะ

Fliddler_2013ปูก้ามดาบมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ นักนิเวศพบว่าระบบนิเวศที่มีปูก้ามดาบอยู่มีความแตกต่างกับระบบนิเวศที่ไม่มีปูก้ามดาบ ปูก้ามดาบที่ขุดรูอยู่ลึก 30 เซนติเมตร อาจมีส่วนช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับดินเลนที่ลึกลงไปได้ ลดความเครียดของพืชในพื้นที่ได้จากการขาดออกซิเจนของราก อาจกล่าวได้ว่าปูก้ามดาบมีบทบาทในระบบนิเวศในการเป็นผู้เกื้อหนุน (facilitator) ในระบบนิเวศจากผลทางอ้อมจากธรรมชาติการดำรงชีวิตของมัน ที่มา: “Fiddler crabs facilitate Spartina alterniflora growth, mitigating periwinkle overgrazing of marsh habitat” http://feedly.com/k/12gZPhc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s