บทที่ 4 วิวัฒนาการ

การจัดหมวดหมู่ระดับการเรียนรู้แบบใหม่

การจัดหมวดหมู่ระดับการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom ที่เสนอในปีค.ศ. 1956 ได้รับการปรับปรุงมาเป็นแบบใหม่โดยนักวิชาการหลายท่าน

 • จำได้ (remembering) นักเรียนระลึกหรือจำข้อมูลได้หรือไม่
  • define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, reproduce state
 • เข้าใจ (understanding) นักเรียนอธิบายแนวคิดหรือหลักการได้
  • classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, paraphrase
 • ประยุกต์ (applying) นักเรียนใช้ข้อมูลที่มีกับโจทย์ใหม่ได้
  • choose, demonstrate, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write.
 • วิเคราะห์ (analyzing) นักเรียนจำแนกความแตกต่างของหัวข้อต่างๆได้
  • appraise, compare, contrast, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, test
 • ประเมินค่า (evaluating) นักเรียนจุดยืนหรือตัดสินใจได้
  • appraise, argue, defend, judge, select, support, value, evaluate
 • สร้างสรรค์ (creating) นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมุมมองใหม่ขึ้นมาได้
  • assemble, construct, create, design, develop, formulate, write.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Bloom’s Taxonomy.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s