บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

หมาที่เหลือน้อยที่สุดในโลก

image

ตำแหน่งแชมป์ประเภทสุนัขประชากรเล็กที่สุดในโลกน่าจะเป็นของหมาป่าเอธิโอเปีย (Ethiopeon wolf) ที่น่าจะเหลืออยู่เพียง 600 กว่าตัว ในเพียง 6 ประชากรที่แบ่งแยกออกจากกันตั้งแต่สิ้นสุดยุคน้ำแข็ง การที่พวกมันชอบอยู่บนที่ราบสูงทำให้พวกมันไม่อพยพไปที่อื่นผ่านที่ราบต่ำ การไหลถ่ายเทยีนระหว่างประชากรจึงเกิดขึ้นน้อยมาก ประกอบกับภัยคุกคามด้านการเสียแหล่งอาศัยด้วยแล้วทำให้พวกมันเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง