บทที่ 4 วิวัฒนาการ, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

โลกร้อนกับขนาดปลาทะเล

รายงานในวารสาร Nature Climate Change แสดงให้เห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อน (global warming) อาจทำให้ปลาในทะเลมีขนาดเล็กลง
นักวิทยาศาสตร์ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการจำลองสถานการณ์ และคาดว่าปลาทะเลจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ซึ่งเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้น จะทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีน้อยลง และจะทำให้เกิดการปรับตัวของปลาโดยจะมีขนาดเล็กลง
สมัยก่อนที่โลกมีปริมาณออกซิเจนมากกว่านี้ในบรรยากาศ สัตว์ที่อาศัยพลังงานจากการหายใจเคยตัวใหญ่กว่านี้เพราะสามารถสร้างพลังงานได้มากนั่นเอง

ที่มา: Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s