เกี่ยวกับเรา

จริยธรรมในการวิจัย

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมในการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (Ethic in Research and Research Methodology)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 08:30-16:30 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ศำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (สมัครเข้าร่วมก่อนวันที่ 31 ก.ค. 2555)

กำหนดการ

  • 08:30 ลงทะเบียน
  • 09:00 ประธานคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร เปิดการอบรม
  • 09:05 รศ.พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรยายเรื่อง Research Methodology in Biomedical Research
  • 10:10 รศ.ดร.ลืชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์บรรยายเรื่อง Research Methodlogy in Social Science Research
  • 11:00 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรยายเรื่อง Practical Points in Sample Size Calculation
  • 13:00 แบ่งกลุ่มอภิปรายเรื่อง Pitfalls in research methodlogy and sample size calculation ใช้ workshop-case example ดำเนินรายการโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี
  • 14:30 อภิปรายและตอบข้อซักถาม

ติดต่อสอบถาม:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s