บทที่ 5 ความหลากหลาย, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

การประชุมการทำทะเบียนรายการชนิดสัตว์กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม

การประชุมการจัดทำทำเบียนรายการชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) ในประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

กำหนดการ

  • 08:30 ลงทะเบียน
  • 09:15 ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.สิริกุล บรรพพงศ์ กล่าวเปิดประชุม
  • 09:30 การบรรยายเรื่องสัตว์ทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม: ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลที่ควรค่าแก่ความสนใจ โดยดร.สมชัย บุศราวิช ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 10:45 การบรรยายเรื่องดาวขนนก ดาวทะเล และเม่นทะเลในประเทศไทย โดยดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • 13:00 การบรรยายเรื่องดาวเปราะ สัตว์ซ่อนเร้นที่น่าติดตาม โดยนางสาวภัทรีนา คมขำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  • 13:50 การบรรยายเรื่องปลิงทะเล ความหลากหลายทางชนิดและนิเวศวิทยา โดยนางสาวอารมณ์ มุจรินทร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 14:50 ร่วมแสดงวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์๋สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย โดย ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

อ้างอิง: หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s