บทที่ 3 พันธุศาสตร์

ตัวเมียร์แคทกับการผสมพันธุ์ในเครือญาติ

ข่าวจาก BBC News – Meerkat survival ‘threatened by inbreeding’. มีที่มาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Ecology ที่ได้มาจากการศึกษาประชากรของตัวเมียร์แคท (meerkat) จากทางตอนใต้ของทะเลทรายคาลาฮารีมาเป็นเวลากว่า 20 ปีของนักวิทยาศาสตร์

นักวิขัยชั่งน้ำหนัก วัดสัดส่วนของร่างกายตัวเมียร์แคท และเก็นตัวอย่างสารพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกัน และพบว่ามีเมียร์แคทกว่า 44% ในประชากรที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน

เมียร์แคทที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกันมีตัวที่เล็กและเบากว่าตัวเมียร์แคทอื่นๆที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่า ซึ่งตัวเมียร์แคทที่ตัวเล็กกว่านี้อาจประสบปัญหาในการดำรงชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักฐานของการเกิดการผสมพันธุ์กันระหว่างพวกเดียวกัน และส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของรุ่นลูกที่เรียกว่า inbreeding

ในธรรมชาตินั้น ตัวเมียร์แคทจะอยู่รวมกันเป็นฝูง ตัวที่ไม่ได้สืบพันธุ์จะช่วยเลีัยงดูลูกของตัวอื่น มันไม่ผสมพันธุ์กับตัวที่อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันที่ช่วยเลี้ยงดูกันมามากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรอาจเพิ่มอัตราการผสมพันธุ์ระหว่างพวกเดียวกันมากกว่าปกติ

นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่กันเป็นสังคมเช่นเมียร์แคทกำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s