บทที่ 2 เซลล์, บทที่ 3 พันธุศาสตร์

โครงงานชีววิทยาแบบโปสเตอร์ที่ได้รางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

มาดูโครงงานที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 กันบ้าง

โปสเตอร์

อันดับที่ 1 เป็นผลงานของนางสาวปิยมาศ เพชรเจริญ ที่ทดลองดูว่าหากเลี้ยงแบคทีเรียที่ดื้อยาอย่าง Stapphylococcus aureus ในอาหารปกติที่ไม่มียาแล้วมันจะกลายพันธุ์แบบผันกลับเอง (spontaneous reversal) ได้หรือไม่อย่างไร และจากการทดลองก็พบว่ามันวิวัฒนาการกลับมาเป็นแบคทีเรียไม่ดื้อยาก็ได้เหมือนกัน โดยพบว่ากระบวนการผันกลับนั้นอาจเกิดจากการหายไปของนิวคลีโอไทด์บางตัว และในบางกรณีก็นำไปสู่การเปลี่ยนกรอบการถอดรหัส (frameshift) ก็ได้เช่นกัน

อันดับที่ 2 เป็นผลงานของนางสาวใจทิพย์ ทิพณีย์ ที่ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่พบในไวรัสชื่อไซโตเมกาโลไวรัสของมนุษย์ (human cytomegalovirus) จากปัสสาวะเด็กบ้านเด็กอ่อนพญาไทที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งแทนที่จะพบการกลายที่เคยมีการรายงานไว้ก่อนกลับพบการกลายในลักษณะอื่นแทน ซึ่งจะสามารถนำไปศึกษาความเกี่ยวข้องต่อการดื้อยาหรือใช้เป็นเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ของไวรัสได้ต่อไปด้วย

อันดับที่ 3 เป็นผลงานของนางสาวปวีณา สุขสอาดที่เก็บเอาดินจากนาเกลือมาเพาะเลี้ยงหาแอคติโมไมสีท และนำแอคติโนมัยสีทที่พบมาตรวจสอบการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นการยับยั้งรา และตรวจสอบว่าสร้างเอนไซม์เช่น L-asparaginase ได้หรือไม่ โดยในบรรดาตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนั้นน่าจะเป็น Steptomyces viridochromogenes เมื่อมันมีลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rDNA เหมือนกับข้อมูลในฐานข้อมูลถึง 99.42%

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s