บทที่ 4 วิวัฒนาการ

การรู้จำคำศัพท์ในลิงบาบูน

ลิงบาบูนเป็นลิงโลกเก่าที่อยู่กันเป็นฝูง หรือเป็นกองทัพ มี 5 ชนิด โดยในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science แสดงให้เห็นผลการทดลองที่นำบาบูนมาเลี้ยงและฝึกฝนให้มัน “จำ” คำศัพท์ขนาดสี่ตัวอักษรจากการเรียงอักษรที่ไม่ใช่คำได้ด้วย

นักวิทยาศาสตร์นำลิงบาบูนมาเลี้ยงและออกแบบการทดลองให้พวกมันเลือกเองว่าอยากมาทำการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์เตรียมเอาไว้ให้ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าตัวที่ยอมมาเรียนรู้จะทำได้ดีกว่าตัวอื่นๆที่อาจไม่เต็มใจนักถ้าบังคับมันมาฝึก

นักวิทยาศาสตร์พบว่าความสามารถในการจำคำศัพท์นี้ น่าจะเกิดจากความสามารถในการจำแนกวัตถุ มากกว่าความสามารถทางภาษา

นอกจากนี้ยังพบว่าลิงที่ยอมเข้าร่วมการทดลองมีความแปรผันในความสามารถด้านนี้ เมื่อลิงบางตัวเช่นเจ้า “แดน” มีความสามารถในการจำคำได้กว่าสามร้อยคำเป็นต้น

แม้มันจะพูดไม่ได้ และคงไม่เข้าใจภาษาแบบที่เราๆเข้าใจ แต่ความสามารถในการเชื่อมโยงตัวอักษรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่มันมี และเป็นสิ่งที่เราใช้ในการเรียนรู้และสร้างภาษาขึ้น

ที่มา: BBC Nature – Baboons recognise words on a screen.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s