บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์, บทที่ 8 นิเวศวิทยา

การเคลื่อนไหวของปะการังเห็ด

รายงานการศึกษาในวารสาร Coral Reef แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคถ่ายภาพหน่วงเวลา (time-lapse) ในการศึกษาปะการังเห็ด ซึ่งเป็นสัตว์ที่เราอาจคิดว่ามันไม่เคลื่อนไหว แต่จริงๆแล้วมันเคลื่อนไหวได้แต่ช้ามากเท่านั้นเอง

ปะการังเห็ด (mushroom coral) เป็นปะการังที่เคลื่อนที่ได้ ไม่เหมือนปะการังชนิดอื่นเช่นปะการังเขากวาง (staghorn coral) ที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหน สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทราบเกี่ยวกับปะการังเห็ดก็คือแหล่งอาศัย (habitat) ที่เป็นพื้นทราย และมันสามารถเคลื่อนที่ได้

เนื่องจากมันอยู่บนพื้น จึงมีโอกาสที่จะถูกฝังทั้งเป็นโดยทรายหรือตะกอน (sediment) ที่พัดมากับน้ำ และมันคงหาอาหารไม่ได้หากถูกฝังโดยตะกอนและทราย ปะการังเห็ดทำอย่างไรจึงรอดพ้นจากตะกอนที่มาทับถมมันทุกวันแบบนี้?

ผู้วิจัยใช้การถ่ายภาพทุกๆ 10 วินาที เป็นเวลา 20 ชั่วโมงกับปะการังเห็ดที่ไปเก็บมาเข้าสตูดิโอถ่ายภาพในห้องปฏิบัติการของเขา สิ่งที่เราเห็นก็คือปะการังเห็ดใช้วิธีการแฟบและพองตัวสลับกันไปมาเพื่อทำให้ทรายที่ทับถมบนตัวมันหลุดออกไป และที่มันทำเช่นนี้ได้ก็เพราะการมีเนื้อเยื่ออยู่บนโครงร่างที่ทำจากหินปูนของมันมากกว่าปะการังชนิดอื่นๆนั่นเอง

ในอนาคตเราอาจได้เห็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเช่นนี้ ว่าปะการังเห็ดควบคุมการทำงานของร่างกายมัน ด้วยระบบประสาทที่เรียบง่ายแบบร่างแห (nerve net) ได้อย่างไรต่อไป

ที่มา: Corals inflate to escape being buried alive in sand (แนะนำให้ไปดูภาพวิดีโอเพื่อความเข้าใจคำอธิบายนี้)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s