บทที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ในสัตว์

ดอกไม้ทะเลว่ายน้ำ

ดอกไม้ทะเล (sea anemone) ชนิด Stomphia coccinea ถูกพบว่าเป็นดอกไม้ทะเลที่สามารถว่ายน้ำได้ เมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยดาวทะเลชนิด Dermasterias imbricata ตั้งแต่ปีค.ศ. 1955

การว่ายน้ำของดอกไม้ทะเลชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อมันสัมผัสกับตัวดาวทะเล โดยมันจะหลุดออกจากพื้นที่มันยึดติดอยู่อย่างรวดเร็วและว่ายน้ำด้วยการบิดลำตัวไปมา ในเวลาต่อมาพบว่าดาวทะเลชนิด Hippasteria spinosa และทากทะเลชนิด Aeolidia papillosa ก็ทำให้มันออกว่ายน้ำหนีเช่นกัน

นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าดอกไม้ทะเลชนิดนี้ตอบสนองต่อสัมผัสจากสัตว์อื่นและออกว่ายน้ำไปได้อย่างไร? การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนี้ได้ แต่ยังเป็นการยากว่าการตอบสนองนี้อธิบายด้วยระบบประสาทแบบร่างแห (nerve net) ได้อย่างไร ทั้งนี้ทำให้มีคนคิดว่าพฤติกรรมว่ายน้ำดังกล่าวมีกลไกควบคุมต่างหาก

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้อิเล็กโทรดในการศึกษาการตอบสนองของระบบประสาทในพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบต่างๆ ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีระบบนำสัญญาณอย่างช้าทำงานขึ้นทุกครั้งเมื่อมันสัมผัสกับดาวทะเลดังกล่าว และมีลักษณะที่ตรวจวัดได้แตกต่างจากกระแสประสาทที่เกิดขึ้นกับระบบแบบร่างแห และน่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมการว่ายน้ำของดอกไม้ทะเล Stomphia coccinea ชนิดนี้

ที่มา: Swimming in the sea anemone Stomphia coccinea triggered by a slow conduction system.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s